معرفی و بررسی خودرو فورد ماوریک 2022

نمایشگاه ماشین 271/0هزار بازدید

ما اولین نگاه خود را به خودرو فورد ماوریک 2022 در نمایشگاه خودرو 2021 شیکاگو گرفتیم و باید اعتراف کنیم که ما خرد شده ایم! برای اطلاعات بیشتر فیلم ما را مشاهده کنید.

اولین نفر باشید!!!