کارتون تام و جری با داستان - راه های حذف آن حلقه

کارتون های کودکانه 12مبلیون بازدید

در این قسمت از کارتون تام و جری می بینید جری از حلقه ای که بالای سرش گیر کرده است ناامید و ناراحت می شود و شروع به تصور همه روش های مختلف مغازه های خیابان می کند که به او کمک می کند تا حلقه را بر دارد.

اولین نفر باشید!!!