کارتون تایو این داستان - رفتن به فضا

25هزار نمایش
کارتون تایو 1٫7میلیون بازدید

در این ویدیو می توانید کارتون تایو - رفتن به فضا را در چند دقیقه ببینید. چه کسی به فضا می رود؟ این تایو است! تایو و اتوبوس های کوچک برای کمک و نجات شاهزاده ری به فضا می روند. چرا او به کمک احتیاج دارد؟ بیایید با طائو به فضا پرواز کنیم! این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.