کارتون گربه سخنگو با داستان - پنچر شدن در جاده 🚗

کارتون گربه سخنگو 98/4هزار بازدید

این قسمت از کارتون گربه سخنگو یک فاجعه سفر روزانه است! اتومبیل خراب شده است ، تایر در حال دور شدن است ... 😫 چه چیزی در انتظار تام و آنجلا است؟

اولین نفر باشید!!!