تکنیک ها و مهارت های برتر بارسا در جام خوان گامپر 2020

از مهارت های برتر بارسا و بهترین لحظات تساوی آخر فصل بارسا قبل از فصل 2020/21 در نیوکمپ در جام جوآن گامپر مقابل الچه لذت ببرید.

اولین نفر باشید!!!