مایا و مری با داستان - آهنگ دکتر چشم پزشک با بچه ها

در این ویدیو می توانید مایا و مری با داستان - آهنگ دکتر چشم پزشک با بچه ها را در چند دقیقه ببینید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.