کارتون فرشته کوچولو با داستان - من خیلی خارش دارم

12هزار نمایش

در این قسمت کارتون فرشته کوچولو همیشه خارش گزش و جوش های پوستی مهم است. حتی اگر خیلی خارش دار باشند! عزیزم جان این درس را وقتی گزش یک اشکال می آموزد. مشاهده کنید که والدینش به او نشان می دهند بهتر است از لوسیون به جای خراش در این ویدیو و بیشتر توسط فرشته کوچک استفاده کند.

اولین نفر باشید!!!