تریلر رسمی فیلم the seventh day 2021 در ژانر ترسناک

تریلر فیلم های جهان 2/3میلیون بازدید

تریلر رسمی فیلم the seventh day 2021 (روز هفتم) را در چند دقیقه ببینید. یک جن گیر مشهور که برای اولین روز آموزش خود با یک کشیش تازه کار همکاری می کند. همانطور که در جهنم زمین عمیق تر می شوند ، مرزهای خوب و بد محو می شوند و شیاطین خودی ظهور می کنند.

اولین نفر باشید!!!