استیسی و باباش این داستان "روز تولد 6 سالگی"

استیسی و بابایی 1/7میلیون بازدید

در این ویدیو می توانید استیسی و باباش با داستان "روز تولد 6 سالگی" را در چند دقیقه ببینید. استیسی روز تولد خود را به سبک عروسک باربی جشن می گیرد. استیسی بهترین دوستان خود را دعوت کرد و هدایای زیادی دریافت کرد. این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.

یک سال قبل کودکان stacy toys