اسلایم و شن بازی ساخت توت فرنگی در چند دقیقه

اسمر اسلایم و شن بازی 1/1میلیون بازدید

در این ویدیو می توانید آموزش اسلایم و شن بازی ساخت توت فرنگی را در چند دقیقه ببینید. این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.