کارتون بلیپی این داستان - وزن بیشتر چیست

کارتون بلیپی 65/1هزار بازدید

در این قسمت از کارتون بلیپی این یا آن؟ آیا می توانید به blippi کمک کنید تا یاد بگیرد چه وزن بیشتری دارد! در این قسمت آموزشی سرگرم کننده از فیلم های blippi ، کودک شما همه چیز درباره علم را برای بچه ها یاد خواهد گرفت!

7 ماه قبل کودکان انیمیشن

اولین نفر باشید!!!