ماجراهای دیانا و روما با داستان - بازی های دخترانه

دیانا و روما 8/7میلیون بازدید

در این قسمت از ماجراهای دیانا و روما می بینید دیانا کفش مادر را می پوشاند ، برای خودش لباس درست می کند و غذای برادرش را دزدید.