کارتون گربه سخنگو با داستان - چای زنجبیل

کارتون گربه سخنگو 98/4هزار بازدید

در این قسمت از کارتون گربه سخنگو بیمار ! اما او نمی خواهد در رختخواب بماند ، می خواهد به ساحل برود. آیا دوستانش قادر خواهند بود او را به استراحت و بهبودی برسانند؟

اولین نفر باشید!!!