آموزش گلدوزی با دست - الگوی دوخت ساده در یک نگاه

آموزش گلدوزی 551 بازدید

در ویدیوآموزش گلدوزی اگر لباس را خودتان می دوزید ، همیشه پس از مشخص شدن الگو و قبل از برش پارچه ، گلدوزی کنید. اگر بعد از برش زدن شروع به گلدوزی کنید ، لبه های برش خورده کاملاً باز می شوند. می توانید در هر جایی گلدوزی کنید - در پشت ، روی دستگیره ها ، روی یقه ها ، روی جیب ها ، در دو طرف یوغ ، به صورت مورب در جلو.

اولین نفر باشید!!!