کارتون دختر کفشدوزکی با داستان - هاوک مات (فصل 3)

کارتون دختر کفشدوزکی 3/2میلیون بازدید

در کارتون دختر کفشدوزکی ماموریت مارینت و ادرین این است که hawk moth - که می خواهد miraculouses آنها را بدزدد - از ایجاد ویرانگری در شهر با ایجاد ابرشرورهایی که به طور فزاینده ای خطرناک است - جلوگیری کنند ، همه اینها در حالی که زندگی دبیرستان خود را حفظ می کنند و هویت خود را مخفی نگه می دارند.

اولین نفر باشید!!!