کارتون خانواده آووکادو این داستان - پشه در خانه سبزیجات!

در این قسمت از کارتون خانواده آووکادو پشه ها حشرات بسیار ناخوشایندی هستند که دایناسورها را آزار می دهند ... و اکنون آنها ما را آزار می دهند. 😅 آنها به صورت دردناکی گاز می گیرند ، جیر جیر می کنند و شب شما را کاملاً بیدار نگه می دارند. utاما بدترین قسمت این است که یافتن آنها در تاریکی بسیار سخت است. 👀🤔 آه ، کادو یک شب بی خوابی خواهد داشت. امروز او سعی خواهد کرد این حشره آزار دهنده را که نمی گذارد بخوابد ، صید کند. نکته اصلی این است که سعی کنید کل خانه را نشکنید!