کارتون بوبا با داستان - غرفه عکس جادویی

کارتون های کودکانه 12مبلیون بازدید

در این قسمت از کارتون بوبا وقتی خسته شده اید و کسی برای گفتگو ندارید ، فقط باید یک غرفه عکس جادویی پیدا کنید و خود را شبیه سازی کنید! این دقیقاً همان کاری است که بوبا انجام داد. او با سرگرمی ها و علایق مختلف از خود نسخه هایی تهیه می کرد.

اولین نفر باشید!!!