سرگرمی های کودکانه این داستان - بازی حرفه ای

سرگرمی های کودکانه 164/0هزار بازدید

در این قسمت از سرگرمی های کودکانه جانی تظاهر به بازی می کند و در مورد حرفه برای بچه ها یاد می گیرد. او یک افسر پلیس ، پرستار کودک و پستچی را محاکمه می کند. چه سرگرمی ها یا مشاغلی را دوست دارید؟ ویدئوی سرگرم کننده و آموزشی برای یادگیری بچه ها درباره زندگی و بزرگ شدن!

3 ماه قبل کودکان

اولین نفر باشید!!!