کارتون اسکار این داستان - شام چی داریم؟

کارتون اسکار 100/9هزار بازدید

یافتن غذا در کویر آسان نیست ، اما تبدیل شدن به غذا بسیار آسان تر است! این قسمت از کارتون اسکار را از دست ندهید.

اولین نفر باشید!!!