آموزش استیو و مگی این داستان - بازی کردن در زمین بازی

استیو و مگی 461/2هزار بازدید

استیو و مگی امروز در زمین بازی مشغول بازی tag game هستند. چه بازی سرگرم کننده ای است. و چه بیشتر ، استیو آهنگ جذاب می خواند ، پس بیایید با هم آواز بخوانیم. آخرین بار کی با یک نفر بازی تگ بازی کردید؟ آیا در زمین بازی نیز بود؟ بیایید به این کلیپ انگلیسی برای کودکان با استیو و مگی بپردازیم. استیو اشیایی را که در زمین بازی مانند قلعه پران ، کشتی دزدان دریایی ، اسکلت هلیتر ، تامپولین و چرخ و فلک پیدا می کند ، تکرار می کند. سرگرم شوید و انگلیسی زبان یاد بگیرید.

اولین نفر باشید!!!