ماجرا های آلیس این داستان - شاهزاده شیطانی

برنامه کودک آلیس 85/6هزار بازدید

در این ویدیو می توانید ماجرا های آلیس - شاهزاده شیطانی را در چند دقیقه ببینید. آلیس تصمیم گرفت دوباره به مادربزرگ خود فرمان دهد. اما او تصور می کرد اگر تمام خواسته های دخترش را برآورده کند چه اتفاقی می افتد. مادربزرگ تصمیم گرفت که بهتر است کارهای خانه را انجام دهیم و آلیس را بزرگ کنی. این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.

یک سال قبل کودکان

اولین نفر باشید!!!