کارتون برنارد این داستان - برنارد برق گرفت!

کارتون برنارد 179/3هزار بازدید

در این قسمت از کارتون برنارد یک بار برنارد خانه ای قطبی روی کلاهک یخی داشت ، اما برخورد صاعقه هنگام طوفان قطبی او را مجبور می کند همه چیز را پشت سر بگذارد.

یک سال قبل انیمیشن bernard کودکان

اولین نفر باشید!!!