کارتون گربه سخنگو با داستان - لامپ های تزیینی

کارتون گربه سخنگو 98/4هزار بازدید

در این قسمت از کارتون گربه سخنگو می بینید تام مصمم است که نگذارد که هیچ کس جلوی ماموریت او را بگیرد تا خانه خود را به یک منظره چشمگیر و تماشایی برساند. حتی خود چراغ هم نیست. تام در مقابل چراغهای تعطیل است! اما چه کسی می خواهد برنده شود؟