کارتون توت فرنگی این داستان - گوینده بزرگ

کارتون توت فرنگی 32هزار بازدید

در اردوگاه دختران ، سور در مورد ماجراهایی که او و سوئیت در "جنگل تاریک عمیق بری" داشته اند ، یک نخ کاموا را شروع می کند. او سعی می کند تا sweet را در چرخاندن داستان مشارکت دهد ، اما اجرای فوق العاده sour باعث می شود sweet پشت سر بگذارد. در پایان ، سور با لطف داستان را تغییر داده و sweet را به درون خود می کشاند و به sweet این فرصت را می دهد تا در یک آگهی تبلیغاتی که یک داستان خوب برای داستان sour است ، بیاندازد. این قسمت از کارتون توت فرنگی را از دست ندهید.