11 ترفند تعمیر کردن عروسک های قدیمی با ابزار ساده

تروم تروم 10/6میلیون بازدید

در این ویدیو میتوانید اموزش ترفند های تعمیر کردن عروسک های قدیمی با روش های ساده را در چند دقیقه ببنید. این ویدیو را از دست ندهید و با ترفند های ان عروسک های قدیمی خود را تعمیر کنید.

اولین نفر باشید!!!