سرگرمی کودکانه این داستان - بازی در استخر آبی

سرگرمی های کودکانه 164/0هزار بازدید

جانی و اندرو در بزرگترین چالش چلپ چلوپ در استخر شنای کودکان به رقابت می پردازند! فکر می کنید چه کسی سر و صدای بیشتری ایجاد می کند؟ بچه ها تمرین می کنند و از بازی در استخر و ورزش لذت می برند.

11 ماه قبل کودکان

اولین نفر باشید!!!