مسواک شما چگونه بخشی از بحران پلاستیک است!

مستند حیات وحش 156/3هزار بازدید

جنگ مدنی امریکا با بهداشت دهان چه می کند؟ در قسمت اول "داستان پلاستیک" اطلاعاتی پیدا کنید که در ان بررسی می کنیم که چطور عناصر روزمره بخشی از بحران پلاستیک هستند.

2 سال قبل مستند فناوری

اولین نفر باشید!!!