معرفی بازی خطر بارش در نینتندو سوئیچ

بازی های Nintendo 157/4هزار بازدید

این بازی دو بعدی یک بازی اکشن است که یکی از قهرمانان مسلح، در سیاره ای دوردست با خشن ترین موجودات می جنگد. بدین ترتیب تا رسیدن به اخرین مرحله و باز کردن دروازه‌ی‌ خروجی، با انبوهی از دشمنان گوناگون مبارزه خواهید کرد. هر کدام از دشمنان، یک نوار سلامتی بالای سر خود دارد که باید تا اتمام خون موجود ان همچنان با او بجنگید. این بازی 10 مرحله‌ی‌ گسترده و مفصل دارد و از سوی دیگر، می توان بسیاری مراحل تصادفی را از جنگل متروک گرفته تا سرزمین یخبندان کشف و بازی کرد. در صورت کسب پیروز ها و موفقیت های بیشتر، می توان تسلیحات بیشتر بدست اورد.

اولین نفر باشید!!!