کارتون باربی این داستان - ما رابرت های تیم هستیم

کارتون باربی 1مبلیون بازدید

باربی و خواهرانش هنگام استفاده از dreamcamper ، آن را به طور تصادفی خراب می کنند. خواهران تصمیم می گیرند برای برنده شدن جایزه در یک نمایش واقعیت شرکت کنند تا بتوانند اردوگاه را درست کنند.