اموزش راه هایی برای جذب ترافیک بیشتر - درس 4

به صفحات وب سایت ها نگاه کنید. که پر از متن است! چطور می توانید اگهی های کسب و کار خود را در این پیچیدگی کلمات ارتقا دهید؟ در این ویدیو، شما یاد خواهید گرفت که چگونه :

  • attract more traffic with adverts that catch the searcher’s eye
  • write headlines that make a connection
  • write a clear, compelling call to action
3 سال قبل اموزشی فناوری

اولین نفر باشید!!!