کارتون باب اسفنجی با داستان " اذیت کردن اختاپوس "

کارتون های کودکانه 12/6میلیون بازدید

در این ویدیو از کارتون باب اسفنجی می توانید 20 باری که باب اسفنجی اختاپوس را اذیت کرده است در چند دقیقه ببینید. این ویدیو را از دست ندهید و کودکان خود را در خانه با کارتون های نشرین سرگرم کنید.

اولین نفر باشید!!!