کارتون لیگ عدالت با داستان - آکوامن در برابر زن شگفت انگیز

انیمیشن های دی سی 74/7هزار بازدید

در این قسمت از کارتون لیگ عدالت زن شگفت انگیز و آکوامن در نبرد برای قرون گذشته مجدداً مقابل هم قرار می گیرند! اما چرا آنها می جنگند؟ دشمن واقعی کیست؟

اولین نفر باشید!!!