کارتون گربه سخنگو با داستان - ساکت لطفا!

کارتون گربه سخنگو 98/4هزار بازدید

در این قسمت از کارتون گربه سخنگو آنجلا فقط می خواهد صلح و آرامش را برای تمرین گیتار فراهم کند ، اما بچه ها ظاهر می شوند و سروصدا می کنند!

اولین نفر باشید!!!