کارتون تایو این داستان - ساخت باند هواپیما

کارتون تایو 1/7میلیون بازدید

هواپیمای پورورو شکسته است! برای فرود ایمن هواپیما یک باند اضطراری ایجاد کنید! این قسمت از کارتون تایو را از دست ندهید.

اولین نفر باشید!!!