کارتون برنارد این داستان - آسانسور و موارد دیگر

کارتون برنارد 179/3هزار بازدید

در این قسمت کارتون برنارد می بینید برنارد باید بسته ای را به طبقه بالای یک ساختمان تحویل دهد. برای این کار او باید سوار آسانسور شود. این صبر او را ثابت می کند.

اولین نفر باشید!!!