کارتون باب اسفنجی - پلانکتون با کارن قرار خود را خراب کرد

کارتون های کودکانه 12مبلیون بازدید

در این قسمت از کارتون باب اسفنجی پلانکتون هرگز نمی تواند به فکر آن فرمول مخفی krabby patty باشد! وسواس او چنان بزرگ شده است که نمی تواند قرار خرابی با همسرش کارن را خراب کند ، بنابراین او سطل دوست داشتنی را روی lockdown قرار می دهد!

اولین نفر باشید!!!