مستند بسیار دیدنی حیات وحش - طلوع تاریکی

مستند حیات وحش 156/3هزار بازدید

در این مستند حیات وحش طایفه کفتارها به رهبری یک فرمانده بیرحم قدرت را از شیرها می گیرند. یک ملکه جنگجوی تبعیدی برای بدست آوردن تاج و تخت برای matahta pride بسیار جهنم است. پولا ، حاکم قلب تاریک پادشاهی ، مجبور به انتخاب وحشتناک بین عشق واقعی و آینده خود است. و یک ولگرد سرگردان با وعده بهشت ​​فریب می خورد ، فقط خودش را در یک جهنم مرگبار گرفتار می کند.