شیرهای خواهر بعد از جدایی دوباره بهم پیوستند

مستند حیات وحش 156/3هزار بازدید

دو شیر خواهر پس از اینکه sebae به دلیل محافظت نکردن از توله های خود ، همسرش را رها کرد دوباره به هم پیوستند.

اولین نفر باشید!!!