دیانا و روما با داستان - بچه ها در سوپرمارکت خرید می کنند

دیانا و روما 8/7میلیون بازدید

دیانا و روما با عروسک های مورد علاقه خود وارد سوپرمارکت شدند. کودکان خرید می کنند و اسباب بازی های خود را انتخاب می کنند.