کلیپ زندگی با برادارن - پاپت واقعی در برابر پاپت اسلایم

امروز در ویدیو زندگی با برادارن مری و ایزی در حال بازی پاپت واقعی در برابر پاپت اسلایم هستند ! یکی از آنها یک real pop it و دیگری یک slime pop it دریافت می کند ! آنها می خواهند تصمیم بگیرند اگر می خواهند نگه دارند یا تعویض کنند آیا تا به حال با اسلایم پاپ بازی کرده اید ؟

اولین نفر باشید!!!