کارتون ماشین بازی این داستان " ماشین پلیس و موتور سیکلت "

ماشین بازی کودکانه 2/2میلیون بازدید

ایا کارتون های ماشین بازی شهر لگو را دوست دارید؟ پس این قسمت از کارتون ماشین بازی لگویی با داستان " ماشین پلیس و موتور سیکلت " را از دست ندهید. ایا پلیس در این تعقیب و گریز با سرعت زیاد پلیس ادم بد را می گیرد؟ کارتون لگو سیتی برای کودکان را از دست ندهید.

اولین نفر باشید!!!