کارتون گربه سخنگو این داستان - هنک نمی تواند ببیند!

کارتون گربه سخنگو 98/4هزار بازدید

در این قسمت کارتون گربه سخنگو هنک سخنگو فقط فلفل تند در چشمانش ریخت! او واقعاً نیاز به استراحت و بهبودی دارد، اما بوی خوشمزه پای تازه پخته شده بسیار وسوسه انگیز است. آیا هنک می تواند در رختخواب بماند... یا کورکورانه به سمت یک فاجعه می شتابد؟

اولین نفر باشید!!!