چالش فود اسمر دو نفره - اسمر قارچ انوکی تند

فود اسمر 1/7میلیون بازدید

در ویدیو امروز چالش فود اسمر دونا و دوستش آنها قارچ های تند را امتحان می کنند. نظر شما درباره این ویدیو چیست؟