ترانه کودکانه بونس پاترول با داستان - حیوانات مزرعه

در این قسمت از ترانه بونس پاترول بیایید همه حیوانات موجود در مزرعه را با آهنگ خانوادگی پنج انگشتی ملاقات کنیم! چند حیوان مزرعه را می شناسید؟ در مزرعه old macdonald یک خوک ، گاو ، گوسفند و حیوانات بیشتری وجود دارد. بیایید همه آنها را بشماریم!

اولین نفر باشید!!!