خلاصه بازی کالیاری 1-2 هلاس ورونا در لیگ سری آ ایتالیا 2021/22

سری آ ایتالیا 68/0هزار بازدید

خلاصه بازی کالیاری 1-2 هلاس ورونا را در چند دقیقه ببینید. ضربات ایستگاهی خیره کننده ژائو پدرو برای کسب امتیاز برای روسوبلو ماتزاری کافی نیست زیرا باراک و کاپراری پیروزی را برای هلاس ورونا رقم زدند.

اولین نفر باشید!!!