کارتون هی داگی این داستان "نقاشی و سنجاب ها"

کارتون هی داگی 47/3هزار بازدید

در این ویدیو می توانید کارتون هی داگی با داستان "نقاشی و سنجاب ها" را در چند دقیقه ببینید. مقداری مداد یا قلم و مقداری کاغذ بگیرید! وقت آن است که duggee و سنجاب ها را بکشیم! این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.🐾

اولین نفر باشید!!!