ترفند های ساخت تفنگ بلستر اسباب بازی

ترفند های SLICK SLIME SAM 1/6میلیون بازدید

سلام بچه ها! راجر به یک کاردستی جالب توجه فکر می کرد که از سطل آشغالهای جمع آوری شده سام ساخته شده است! بنابراین امروز ما قصد داریم یک بلستر اسباب بازی با مداد بسازیم. بنابراین ، ما به صفحه پوشش زیادی احتیاج داریم!