کارتون بن تن با داستان - کوین و بن در مسابقات!

کارتون بن تن 411/4هزار بازدید

در این قسمت از کارتون بن تن هنگامی که بن می بیند وین اتانول تحت تأثیر دانش فنی کوین قرار دارد ، حسادت بن او را متقاعد می کند که قبل از اینکه پسر بزرگتر وین را تحت تأثیر قرار دهد تا از پسر بد خود در یک مسابقه خیریه استقبال کند ، باید از کوین خارج شود.

اولین نفر باشید!!!