کارتون بن تن با داستان - سرعت صدا

کارتون بن تن 411/4هزار بازدید

در این قسمت از کارتون بن تن تیم تنیسون در سواری افتتاحیه sonitrain ، سریعترین قطار جهان شرکت می کند ، اما هنگامی که معلوم می شود لرد دسیبل است ، بن قصد دارد خانواده خود و مسافران را در قطار فراری نجات دهد ، طرح اصلی خود را از خط خارج کند.