تست ترفند های 5 دقیقه ای با وینجی در چند دقیقه

36هزار نمایش

امروز برخی از محبوب ترین ترفند های زندگی در مدرسه را از ترفند ها 5 دقیقه تست می کنم و می فهمم که اینها کار می کنند یا نه! این ویدیو کاربردی را از دست ندهید.